Skrivet omhandler heimeslaktingskurs, Sauabingo, Håmesterskap i bruk av gjeterhund, sauakafe, årsmøte og diverse arrangement i regi av andre.

Dessuten følger hele lista over Hå gjætarhundnemnds treningsdager og -kvelder høsten 2012 og våren 2013.

 

Se hele skrivet her