Bortsett fra invitasjon til grillkveld på Bjelland 22. mai, omtaler skrivet også sommerturen til Voss i uke 29, jubileumstur med Ørsdølen 25. august og kurs i hjemmeslakting 20. oktober. Ellers minnes det om rabattavtalen på dyremedisin, og orienteres om vaksinering mot toksoplasmose og forhøyet skuddpremie på rev.

Fra gjætarhundnemnda informeres det om årets kurs i bruk av gjeterhund, Norgesseriearrangementet som Hå er lokalvertskap for, samt faste treningsdager/-kvelder ut over sommeren og høsten.

Last ned skrivet her