I tillegg til at brevet sendes til og distribueres ved hjelp av adressatene i brevet, ber NSG leserne av sine hjemmesider om hjelp til å viderebringe dette brevet til beitelaga, da organissjonen ikke har noen kontaktopplysninger til beitelaga selv.

Brevet til beitelaga finer du her