De frammøtte ble møtt med gløgg i døra da de kom, og man kunne ane en viss jule-modus allerede fra staten av møtet. Yngste deltaker var 16 måneder gamle Inger Aurora, men til tross for sin unge alder og sannsynligvis begrensede kunnskaper om norsk småfe, holdt hun ut til siste stund, og tok for seg både av gløggen, riskremen og pepperkakene.

Leder Hanne-Elise Lindal startet med å beklage at kveldens foredragsholder, Ådne Undheim fra FKRA, hadde meldt forfall på grunn av sykdom. Men dermed ble det mer tid til uformell drøs, mente hun og benyttet samtidig anledningen til å orientere om lagets aktiviteter denne høsten. Sekretær Anne-Cath. Grimstad, også til daglig ansatt i NSG, orienterte litt om organisasjonsinterne ting, og dessuten om den forestående prosessen rundt jordbruksoppgjøret i 2014. Signalene fra den nye regjeringen er foreløpig ikke så lette å tolke, men som lokallag vil vi uansett melde inn krav som blant annet går på økt utmarksbeitetilskudd, samt utvidelse av fylkesmannens pott som bl.annet benyttes til tilskott innen organisert beitebruk.

Toril Undheim, som sitter som nestleder i Rogaland Sau og Geit, redegjorde litt for aktiviteten i fylkeslaget.

Etter servering av riskrem og småkaker, ble det holdt en quis-konkurranse mellom de ulike bordene i lokalet. Premien var en pose Twist, som etter avsluttet konkurranse ble likelig delt mellom de tilstedeværende. Samtidig ble det også loddet ut et fenalår. Her stakk Karl Martin Mattingsdal av med seieren og godsakene.

Og etterpå gikk drøsen, som for de mest utholdende varte til bortimot midnatt.