I tillegg til praten rundt bordene, kommer Siri Kvam Haugland fra Nortura/småfe og forteller om årets slaktesesong. Det blir også informasjon om aktuelle styresaker.

Alle interesserte ønskes velkommen.