Møter du opp, vil du få se gode representanter for Texel, Charollais og NKS.
Arrangørene, Time Sau og Geit og Norsk Sau og Geit håper også på en god faglig "drøs" rundt kjøttsauavlen, og et trivelig samvær.
Det blir enkel servering.
Arrangementet er ute, så kle deg etter værforholdene.

Vel møtt!