Dato for de ulike kursene er:

Nortura Sandeid - 17. og 27. oktober
Nortura Forus - 18. oktober.

Fullstendig utlysning og påmelding kommer i neste nummer av bladet Sau og Geit