Dark Overlay

Lokallagsstyre Sør-Jæren Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Cathrine Undheim Leder 932 85 660
Tore Mattingsdal Nestleder 481 57 530
Livar Stokkeland 1. Varamedlem 404 63 285
Monica Skretting 2. Varamedlem 976 05 669
Ommund Torland Styremedlem 414 45 945
Emil Herredsvela Styremedlem 971 82 977
Vibeke Aniksdal Ueland Kasserer 983 33 284
Livar Stokkeland Sekretær 404 63 285