Til nå har 16 medlemmer meldt seg inn i den lukkede facebookgruppa, som administreres av lagets studieleder og ungdomskontakt Eln Fuglestad (bildet)

Siden har navnet
"Sør-Jæren Sau og Geit si ungdomsgruppe".
Meld deg inn du også, og vær med på diskusjoner om sau, sauehold, landbruk og andre ting våre yngste medlemmer er opptatte av.