Berit Pettersen fra Fatland blir med oss som veileder, og Fatland sponser mat denne kvelden.
Møtet er åpent for alle unge og/eller nye sauebønder i Sør-Jæren Sau og Geit. Tidligere deltakere på Ungdomsgruppas arrangementer vil få egen SMS som minner om dag og tid.
Mer informasjon fås ved å kontakte Elin Fuglestad på tlf. 476 63 613.