Veterinær Marit Johanne Apeland vil være til stede for å snakke om og demonstrere stell av klauver, i tillegg til andre aktuelle dyrehelsetiltak på sau nå på våren. Her vil de frammøtte også selv få anledning til å prøve klauvskjæring under kyndig veiledning.

Til stede blir også Åmund Eikeland fra Vinterlandbruksskolen på Jæren, som vil fortelle om skolen og kurstilbudet kommende skoleår.

Det vil bli servert grillmat fra lagets egne griller.