Servering av varmrett. Gratis utlodning.
Under møtet vil vi samle inn mobiltelefonnummer og e-postadresser (for den som har), og egen liste vil bli sendt rundt.

Møtet er åpent for alle interesserte.