Møtet startet med diverse informasjon fra styrets arbeid. Her kan nevnes at mangeårig leder Eirik Skretting har valgt å gå av, slik at nestleder fungerer fram til årsmøtet. Videre reklamerte man for kurset for unge/ nye bønder i Byrkjedal til vinteren. NSG har sendt en sak om ny organisering av avlsarbidet ut på høring, som SJSGskal uttale seg om, med utgangspunkt i Hå Verarings synspunkter. Vårens jordbruksforhandlinger stod også på programmet, og sekretæren noterte flere konkrete innspill fra salen. Til slutt informerte Torill Undheim (nestleder i Rogaland SG) fra avslutningen av sauesatsingsprosjektet "Auka produksjon i sauehaldet".

Så var det riskem og rød saus, kaffe og kaker. Hanne-Elise og Elin hadde kokt rikelig, så alle fikk spist seg mette på godsakene.

Kveldens faglige innslag var det tilførselsleder småfe i Nortura, Siri Kvam Haugland som stod for. Hun orienterte om årets lammesesong, som har vært svært god, sett fra bøndenes side. Hun redegjorde også for det framlagte forslaget om å legge om markedsordningene for lam, fra målprismodellen til volummodellen.

Nedenfor vises et utvalg bilder fa riskremkvelden. Flere bilder finnes under "bilder" i menyen til venstre.