I tillegg ble det orientert om diverse nytt, blant annet fra årsmøtet i Rogaland Sau og Geit, der vår lokale Torhild Undheim nå er innvalgt som nestleder i styret.

Lapskaus-servering og gratis utlodning.

Se forøvrig flere bilder under i menyen til venste.