Årsmelding 2011 STGL

 Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 27 saker, i tillegg ett medlemstreff i forbindelse med sosialt samvær i Selbu uten formell saksliste.

Statutter for vandrepokal fra Nortura er utarbeidet: se protokoll.

 Instruktørkurs og vinterkurs er ikke avholdt da det ikke var lagt noen føringer fra avtroppende styre, men vi har tatt begge sakene inn i aktivitetsplan / budsjett for 2012

Tilskudd: Det er opprettet kontakt med Barstad, og tatt ut standard søknadsformular uten at vi ser at vi er tilskuddsberettiget. Vi beklager at denne saken ikke er fulgt skikkelig opp da den er overskygget av «utenomsportslige» aktiviteter og stort engasjement i avvikling av weekendkurs, og prøver gjennom sesongen.

NM 2011 møte fort: Ingen henvendelse / innkalling til møte har kommet.

 Vinterkurs, weekendkurs, vinterweekendkurs: se aktivitetsplan.

Registrering i Brønnøysundregisteret er OK, med org.form: Forening / lag / innretning, og org. nr.er: 997 311 418

Etter FM er alle saker satt på vent til nytt styre er konstituert.

Årets aktiviteter: Kurs på Oppdal 23/3 og 16-17/4 samt 22/10

Weekendkurs i Nekkjådalen der Bjørn Berntsen, Stein Svedahl og Dag Løvø bidro med instruksjon. Lokale deltagere fra Singsås/ Budal og Haltdalen/ Ålen stod for hovedmengden på årets kurs.

Prøver :

Klasse

Hitra

Agdenes

Budal

Innset

Oppdal

Orkanger

FM

NM

Finnaunet

F.kamp

Innset

Sum

Totalt

KL1

7

6

7

8

12

 

12

 

28

10

 

90

 

KL2

6

 

4

10

16

 

8

 

 

10

 

54

 

KL3

11

17

 

 

65

56

16

108

11

10

 

294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438

 

Forbedringspotensialet ligger hovedsakelig i utsetting samt logistikken kve-sau bort fra banen etter de tilbakemeldingene vi har fått.

Det har også vært oppnevnt «oppmenn» i hver klasse og de som fikk oppdraget etterspør føringer for vervet.

Prestasjoner og representasjon: 5 ekvipasjer har representert STGL i NM og en ekvipasje har deltatt i World Trial. I Norgesserien har vi 3 ekvipasjer med sterk innsats og de endte på 28- 29 og 30 plass.

 

31/12-2011 Dag Owe Løvø