Årsmelding 2013

Sør-Trøndelag gjeterhundlag

Styret i Sør-Trøndelag gjeterhundlag (STGL) har i meldingsåret bestått av:

· Stig-Runar Størdal, leder

· Mona Skarsvåg, nestleder

· Trude Hvalryg, sekretær

· Olav Langli, kasserer

· Nina Sand, Web-ansvarlig

· Svein-Helge Herrmann, første vara

Årsmøtet 2013 ble holdt på Bårdshaug herregård, Orkanger, den 16/1-2013. 15 frammøtte. Styret har i 2013 hatt seks møter og behandlet 57 saker. Første vara har møtt fast på alle møter.

Styret har i 2013 hatt fokus på å få til aktivitet i lokallaga, følge opp fylkes instruktører og å arrangere gjeterhundprøver.

De fleste lokallag har blitt kontaktet for tilbakemelding på hva som ønskes av STGL i arbeidet framover. De aktiviteter som planlegges for 2014 er med bakgrunn i ønsker lokalt.

Det har blitt holdt to samlinger for instruktørene, med noenlunde bra oppmøte. Trude Hvalryg, Atle Skarsvåg og Kjell Olav Hoel deltok på instruktørkurs på Mære, arrangert i samarbeid med Nord-Trøndelag gjeterhundlag.

STGL arrangerte i samarbeid med Hitra og Frøya gjeterhundlag weekendkurs. Dette ble holdt 21.- 23. juni med 18 deltakere hos Mona og Atle Skarsvåg, i et vær typisk for landsdelen. Et trivelig og lærerikt kurs i følge deltakerne. Fylkesmesterskapet ble arrangert i Klæbu 5. oktober. Nina Sand og Jeff ble fylkesmester i klasse 3. Svein-Helge Herrmann og Trixie ble fylkesmester i klasse 2. Det var ingen deltakere i klasse 1. Nina Sand og Jeff vant også klasse 3-cupen. Kjell Olav Hoel og Zenta vant klasse 1-cupen. STGL gratulerer!

Nina Sand med Jeff, Thomas Rømma med Mac, Trude Hvalryg med Bjork og Stig-Runar Størdal med Jessie, representerte fylket under NM i bruk av gjeterhund på Voss, 11.-13. oktober. Nina og Stig-Runar tok hver sin 25. plass i innledende og det var dessverre langt unna finale (8 beste fra hver dag). Nina Sand, Thomas Rømma, Trude Hvalryg, Dag Ove Løwø og Stig-Runar Størdal har deltatt i Norgesserien. Dag Ove ble best sammenlagt med 81. plass. Nina og Jeff fikk en 10. plass som beste individuelle plassering. STGL arrangerte også i samarbeid med Øya vgs, Norgescup på Øya 20. og 21. oktober. Bra med deltakere og mange gode prestasjoner.

STGL arrangerte i samarbeid med Selbu Sau og Geit, fylkeskampen mot Nord-Trøndelag. Nordtrønderne vant dessverre i år også, men vi i sørfylket var best i klasse 3.

Norsk Nurcery, et mesterskap for unghunder, ble arrangert i Klæbu første helga i november.

Det må nevnes at Per Fremo i 2013 har vært landets flittigst brukte gjeterhunddommer på høgt nivå. Blant annet har Per dømt flere norgesserieprøver, deriblant finalen. Per dømte også NM sammen med Mosse Magnusson fra Skottland (utflytta svenske).

STGL har gjort avtale med Selbu regnskap om at dette regnskapskontoret fører og avslutter lagets regnskap på en profesjonell måte. Vi har også byttet løsning for hjemmesida og bruker nå NSG-løsningen for å presentere laget og vårt arbeid på nett.

Utfordringene for STGL framover blir å få opp aktiviteten blant de som har kjøpt seg gjeterhund og ønsker å bruke den i drifta. Vi har registrert noe svak deltakelse på de treninger og kurs som har blitt arrangert. Det er heldigvis lokale unntak. Heller liten deltakelse på klasse 1-prøvene tyder også på at de som først og fremst ønsker en arbeidshund, uteblir fra arrangementer i regi av STGL. Antallet og resultatene til de som konkurrerer på klasse-3 nivå er også lavere enn tidligere, sjøl om et par nye deltakere her, gir håp for framtida. Uansett så er STGL sin fremste oppgave å stimulere til at småfeholderne skal ha gode arbeidshunder!

 

 Lensvik/Frøya/Klæbu/Selbu/Skaun, 21. januar 2014

Stig-Runar Størdal

Mona Skarsvåg

Trude Hvalryg

Nina Sand

Olav Langli

Svein-Helge Herrmann (vara)