Årsmelding 2014

Sør-Trøndelag gjeterhundlag

Styret i Sør-Trøndelag gjeterhundlag (STGL) har i meldingsåret bestått av:

- Stig-Runar Størdal, leder

- Mona Skarsvåg, nestleder og sekretær

- Olav Langli, kasserer

 - Svein-Helge Herrmann, instruktør – og kursansvarlig

 - Nina Sand, web-ansvarlig

- Elin Nissestad, første vara

 

 Årsmøtet 2013 ble holdt på Bårdshaug herregård, Orkanger, den 30/1-2014. 15 frammøtte. Styret har i 2014 hatt 6 møter og behandlet 34 saker. Første vara har møtt fast på alle møter. Styret har i 2014 hatt stor fokus på medlemsverving og å holde kurs. Resultatet må vi se oss meget godt fornøyd med. Antall medlemmer har økt fra 18 ved forrige årsmøtet, til 70 i dag. Det ble i vinter avholdt 8 forskjellige vinterkurs rundt om kring i fylket. Noe varierende oppmøte, men totalt ca 50 deltakere. Det ble vinteren 2014 også arrangert et kurs for unge førere. 7 ungdommer hadde flotte dager på Frøya med Anne-Kari Veiklenget som instruktør. Weekendkurset ble holdt i idylliske omgivelser på Nerskogen, Rennebu, siste helga i juni. 20 deltakere hadde fine og lærerike dager. Under vinterkursa og weekendkurset brukte vi egne instruktører. Første helga i november arrangerte vi unghundkurs på Støren. 15 fornøyde deltakere med Ole Martin Nymoen som instruktør.

På prøvefronten har det vært noenlunde stabilt. Fylkesmesterskapet ble avholdt i Selbu 5/10. Nina Sand ble fylkesmester i klasse III med Jeff. Bjørn Berntsen ble fylkesmester i klasse II med Senta og Svein-Helge Herrmann ble fylkesmester i klasse I med Trixie.

 Klasse III-cupen ble vunnet av Thomas Rømma med NO31231/11 Boss, mens Stig-Runar Størdal vant klasse I-cupen med Moss. Fylkeskampen ble i år knepent vunnet av Nordtrønderne, men Stig-Runar Størdal med NO54295/09 Boss vant klasse III individuelt.

 Nina Sand med Jeff, Thomas Rømma med Boss og Dag Owe Løvø med Bror representerte fylket under NM på Ørsta 10.-12/10. Dag Owe tok en meget sterkt 17.plass av 95 deltakere. Vi gratulerer!

Dag Owe Løvø, Thomas Rømma, Nina Sand, Kåre Ola Botnan og Trude Hvalryg har deltatt på årets Norgesserie. Dag Owe fikk en tredjeplass med Bror som beste individuelle prestasjon. Thomas Rømma og Boss ble beste sør-trønder sammenlagt med en 55.plass.

Sør-Trøndelag gjeterhundlag har i samarbeid med Sør-Trøndelag Sau og Geit og gjeterhundlaga og fylkeslaga i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal arbeidet for å styrke NSG-laga sin rolle i gjeterhundarbeidet. Blant annet gjennom å fremme sak om dette til NSG sitt representantskapsmøte sist høst. Det ble der vedtatt at det er NSG sine fylkeslag som skal bestemme hvem som skal arrangere gjeterhundprøver.

Vi er, som nevnt innledningsvis, svært fornøyd med medlemsutviklinga i laget og det arbeidet som er gjort for å arrangere kurs. Utfordringa videre er å opprettholde aktivitetsnivået og gi et godt tilbud til alle med ønsker om å bruke gjeterhund i saueholdet. Vi håper dette også skal vises i økt deltakelse på gjeterhundprøver og at enda flere kan hevde seg på nasjonalt nivå.

 

Lensvik/Frøya/Klæbu/Selbu/Skaun, 12. januar 2015

Stig-Runar Størdal

Mona Skarsvåg

Nina Sand

Olav Langli

Svein-Helge Herrman

Elin Nissestad (vara)