Årsmelding 2015

Sør-Trøndelag gjeterhundlag

Styret i Sør-Trøndelag gjeterhundlag (STGL) har i meldingsåret bestått av:

  • SveinHelge Herrmann, leder
  • Mona Skarsvåg, nestleder og sekretær
  • Elin Nissestad, kasserer
  • Nina Sand, webansvarlig
  • Kjell Olav Hoel, styremedlem
  • Kristin D. Skjerve, varamedlem styret.

Årsmøtet 2015 ble holdt på Sandmoen kro onsdag den 28/1-2015.

Styret har i 2015 hatt 4 møter og behandlet 25 saker. Vara har møtt fast på alle møter.

Sakene styret har jobbet med har som tidligere år vært kursplan, prøver og uttak til NM. Dette er saker som tar mye av tiden til styret. I år har ikke deltagelsen på vinterkurs og weekendkurs vært slik som forventet. Årsakene til dette kan være mange, men styret ser behov for å endre tidligere års praksis.

Det er i år arrangert prøver på sju forskjellige steder i fylket. Norgesserien ble arrangert av gjeterhundnemda på Oppdal. Styret lot det være opp til lokale nemder og lag å arrangere gjeterhundprøver. Det lave antall prøver gjorde det vanskelig å arrangere cuper som tidligere år.

Instruktør kurs avholdt på Alvdal, hos Jo Agnar Hansen. Dette var en svært lærerik helg. Nytt av året er at det er utarbeidet en ny modell for utsjekk av instruktøraspiranter. Denne ble prøvd for første gang under årets weekendkurs. Kjell Olav Hoel og Trude Hvalryg var de to første som gikk gjennom utsjekken og er nå instruktører i bruk av gjeterhund. Tilbakemeldingene på den nye utsjekksmåten var veldig positiv. Den førte til at alle instruktørene var med og diskuterte treningsmetoder og pedagogikk. Dermed ble det en oppdatering på alle instruktørene som deltok.

Årets weekendkurs ble arrangert på Ørlandet. Vi var på en fantastisk plass, og alle baner var i nærheten av hverandre. Deltagelsen var for lav, men de som var der fikk mye ut av kurset.  

Under årets NM var det Thomas Rømma med Boss og Dag Owe Løvø med Bror og Ianto som representerte Sør-Trøndelag. Trude Hvalryg var reserve. Dag Ove Løvø gjorde en sterk prestasjon og kom til finalen, med hunden Bror. Han endte til slutt på en 16. plass, vi gratulerer! For øvrig ble den en god plassering av Thomas Rømma også som kom på 23. med Boss og Dag Ove fikk 83. plass på Ianto.

Vi satser på at under årets NM klarer å ta tilbake en plass under NM. Det hadde vært spesielt moro siden NM 2017 etter all sannsynlighet arrangeres av oss i 2017.

Hjemmesiden er vår informasjonskanal ut til medlemmer og andre som ønsker å følge med på det som skjer i laget. Her blir møtereferat, kurs/ prøve informasjon, og annet som omhandler gjeterhund lagt ut.

I vår serie Gjeterstaven ønsker vi at medlemmer rundt om i fylket skal få sagt litt om seg selv, sine planer og ønsker med gjeterhunden sin. Styret har fokus på de signalene som kommer via gjeterstaven. Om noen har spørsmål til styret er det bare å kontakte oss.

Styret ønsker å takke alle som har deltatt på kurs og prøver i 2015, samt gi en stor takk til alle som har vært behjelpelig slik at treninger, kurs, og prøver kan avholdes!

                             

                            Skaun/Frøya/Klæbu/Selbu/Rennebu, 26. januar 2016

Svein-Helge Herrmann                      Mona Skarsvåg                                  Nina Sand

Kjell Olav Hoel                                      Elin Nissestad                              Kristin D. Skjerve (vara)