Navn: Stein Magne Lauritzen

Alder: 67 år

Bosted: Driva, Oppdal

 

Jeg har drevet med sau siden 1976 da jeg tok over hjemgården etter mine foreldre. Siden da har jeg hatt ca 150 vinterforet sau. Hund har jeg hatt i alle år. Den første border collien kjøpte jeg i 1975 og har siden hatt 2-3 hunder samtidig. Har sett den store verdien og det fantastiske redskapet en god gjeterhund er. Jeg har ikke satset stort på konkurranse, men har tatt bruksprøve på en del av mine hunder.

 

Mine hunder:

PR. I dag har jeg Zira på 6 år og datteren Queen på litt over 2 år. Begge har deltatt på prøver og fått godkjent bruksprøve. Begge er gode brukshunder, og det er også målet mitt å ha gode hjelper på bruket. Queen ble vinner av gjeterstaven på Håpets dag i 2019.

Marie og Anders som er mine barnebarn er også representert med to andre hunder som også hører til på gården. Saga på 7 år og Frøya på 11 mnd (som forøvrig også er datter av Zira og søster til Queen)

 

 

Lokalt arbeid:

Jeg mener at det er veldig viktig at vi i fellesskap driver med treninger, kurs og prøver. I Oppdal har vi de siste årene hatt i gjennomsnitt 3 kurs med forskjellige instruktører av de beste. Vi har hatt mange felles treninger og har etter hvert greit å bygge opp et godt miljø innenfor gjeterhund i bygda. Vi i gjeterhundnemda valgte å ha en hyggeaften på slutten av sesongen i 2019, og da delte vi ut dekken merket med «godkjent gjeterhund» til de som den senere tiden har tatt bruksprøve på sine hunder. Personlig så mener jeg det viktige med gjeterhund er at vi får til gode brukshunder på sauebrukene våre, og for dem som har lyst til å fortsette å ta prøve klasse 2 og 3 og konkurrere på høyere nivå så er det positivt for utvikling av gjeterhund.

Det er også veldig bra at noen driver med opptrening av hunder for salg, det gir mange flere mulighet til å se betydningen av hjelpen vi har av gjeterhund på sauebrukene.

Som alle vet gjør en gjeterhund mange manns arbeid. Jeg ønsker alle som driver med gjeterhund lykke til med arbeidet framover. Vi er på rett spor!

Utfordrer nok en ivrig Oppdaling som har gjort mye for gjeterhundarbeidet de siste årene: Ingvald Haugan