1.       Navn: Trude Hvalryg

2.       Alder: 60 år

3.       Bosted: Frøya

4.       Hunder:

·         Bjørk, 5 år. Går klasse 3. Far: Aled Owen's Roy. Mor: Tess etter Aled Owen's Mac. Meget god arbeidshund, trygg på seg selv og rolig i huset. Super når jeg må drive nærarbeid. Hun passer på og ligger i ro om det ryker og fyker rundt henne. Ikke så god som prøvehund, låser seg lett på tung sau, og da blir det lite framdrift på drivinga.

·         Bifrost, 2 år. Går klasse 3. Far: Kevin Evan's Jimmy. Mor: Bjørk. Meget god arbeidshund, trygg og rolig. Flink til å skape tillit til sauen. Låser seg ikke så lett. Blir kanskje en bedre prøvehund enn mora?

·         Embla, 1 år. Prøver oss i klasse 1 for tida. Far: Llanfarian Jim. Mor: Nell, eid av Torkjell Solbakken. Noe vimsete unghundfakter enda, men tent på sau og vil gjerne jobbe.

5.       Drevet med hund hvor lenge?

Jeg fikk min første hund da jeg var 7, og har hatt flere hunder i oppveksten. Border Collien kom inn i familien da min datter kjøpte hunden Sjakk. Da hun måtte flytte for å fortsette utdannelsen sin, overtok jeg hunden, og kom borti et gjeterhundkurs på Frøya ved en ren tilfeldighet i 2008. Kjøpte meg et småbruk i 2012, så da ble det for alvor bruk for gjeterhund. Jeg synes nivået både blant hunder og førere på landsbasis har økt enormt bare siden jeg startet, og der har jeg nok ikke sjans til å henge med. Men det gjør ikke noe. Jeg blir så nervøs før prøver at jeg egentlig bør la være å delta. Det blir alt for mye tull underveis når hodet ligger igjen på sidelinja!

6.       Ønsker for gjeterhundarbeidet lokalt:

Skal ikke uttale meg så mye om det, for jeg har ikke vært særlig aktiv der de siste to årene. Det blir som å kaste stein i glasshus. Satt som leder av lokallaget i 5 år og gikk vel litt lei. Det ble for mye når jeg gikk i full jobb og samtidig skulle få gården i drift. Men skulle jeg ønske noe for framtida, måtte det være at vi kunne bli flinkere til å dra lasset i lag.

7.       Ønsker for gjeterhundarbeidet i fylket:

Der må jeg si meg enig med Thomas som sendte meg Gjeterstaven: Jeg ønsker også bedre kommunikasjon og bedre samarbeid mellom medlemmene og styret i gjeterhundlaget. Jeg synes for eksempel det er en selvfølge at medlemmene skal få referat fra styremøtene, og at de bør få følelsen av å bli hørt når de henvender seg med saker til styret. Det bør også støttes bedre opp om de som viser  initiativ og ønsker å arrangere aktiviteter som kurs eller prøver. Jeg vil imidlertid gi styret ros for initiativet til de lokale vinterkursene og for å få system på instruktørutdanningen og «etterutdanningen» av instruktørene. Det håper jeg er aktiviteter som kan fortsette.

8.       Gjeterstaven sendes videre til:

-motsatt side av fylket, til Selbu og Elin Nissestad


Med vennlig hilsen
Trude Hvalryg