Årsplan Sør-Trøndelag Gjeterhundlag 2016

Vinter:

  • Motivere og støtte lokallag til å jobbe sammen om å skape gjeterhundaktivitet i sitt nærmiljø.
  • Bidra til at lokale nemder og lag får gjennomført treninger og kurs.
  • Planlegge prøvesesongen 2016 sammen med lokale nemder og lag, og melde inn prøver for 2016 innen utgangen av mars.
  • Instruktørsamling.
  • Sette opp kriterier for unghund og voksenhund cup i 2016.
  •  

Sommer:          

  • Arrangere weekendkurs sammen med lokal arrangør.

 

Høst:

  • Arrangere FM
  • Uttak NM