Uttakskriterier til NM 2016  Sør-Trøndelag Gjeterhundlag (STGL).

Formål:

Uttakskriteriene til NM i bruk av gjeterhund skal være forutsigbare for alle som ønsker å kvalifisere seg til NM i bruk av gjeterhund. Dette for at de som ønsker å kvalifisere seg til NM skal ha like vilkår.

Det skal være mulig å kvalifisere seg kun ved å delta på de prøvene som arrangeres i Sør-Trøndelag.

Gjennomføring:

Det er de lokale gjeterhundnemder og lag, underlagt NSG i Sør-Trøndelag, som kan arrangere gjeterhundprøvene som teller i uttak til NM i bruk av gjeterhund. Prøvene skal gå i klasse 3, med minst deling eller singling. Prøvene bør ha en minsteavstand på henting på ca. 300 meter.  Prøvene skal for øvrig være i hht. NSG sine regler for gjennomføring av gjeterhundprøver.

STGL skal bistå det lokale nemder og lag, om de ønsker dette, slik at man får gjennomført prøven på best mulig måte.

Fylkesmesterskapet i bruk av gjeterhund er det STGL i samarbeid med en lokal nemd/lag som gjennomfører.

Uttakskriterier:

 • Som uttaksprøver til NM i bruk av gjeterhund skal STGL tilstrebes å ha minst 5 prøver som tellende i uttaket. 2/3 av disse teller i sammendraget. Fylkesmesterskap teller med i antallet. Disse prøvene avholdes i SørTrøndelag.
 • Styret i STGL velger hvilke norgesserieprøver som skal være gjeldende. 2 av 4 beste prøvene teller. Kan være fra 2 helger.
 • Fylkesmesteren i SørTrøndelag er direkte kvalifisert til NM i bruk av gjeterhund.
  • Fylkesmesterskapet gjennomføres med innledende runde, og finale. Inntil de fem beste ekvipasjene fra innledende runde går videre til finale med dobbelthenting.
  •  Plasspoeng i NM uttaket deles ut etter innledende runde.
  • Fylkesmesteren er vinneren av finalen.

Endelig uttak:

 • Det er styret i STGL som skal holde oversikten over rangering av ekvipasjer.
 • Dette skal fortløpende legges ut på STGL sin hjemmeside.
 • Reserver skal tas ut. Disse blir tatt ut fra rangeringslisten, etter oppnådde plasspoeng, og i hht. Retningslinjene fra NSG.