12 medlemmer var til stede under møtet.

 

Alle oppmøtte skrev under på protokollen. 

 

Styret bestemte at medlemskontigenten 2018 blir:

300kr for hovedmedlemmer

150kr for husstandsmedlemmer 

 

Prøver og kurs ble også nevnt på møte der vi vil oppfordre flere lokallag til å arrangere flere prøver og kurs. 

Vi vil i di nærmeste dagene sende ut en Mail til alle lokallag for å høre om det er noe interesse for å arrangere prøver og weekendkurs.