Sak 1: Vi har gjort endringer på hjemmesiden vår. 

Det har vært for lite informasjon ut til folket og mye rot inne på siden.

Det skal være mye enklere for alle å finne den informasjonen som vi leter etter. 

Nå vil alle møtereferater ligge ut under referater osv.

 

 Sak 2: Vi har nå oppdatert listen over aktuelle instruktører og dommere i fylket vårt. 

 

Sak 3: Vi har bestemt at det blir weekendkurs 23-24 juni 2018. Tid og sted kommer seinere.

 

Sak 4: Vi har diskutert uttaksprøver og uttakskriterter til NM. Dette vil dere få nærmere informasjon seinere. 

 

Sak 5: Det har vært lite aktivitet ang gjeterstaven. Malin Staverløkk har tatt på seg ansvaret for å den til å gå rundt.