Sted

Selbu, hjemme hos Elin A. Nissestad

Tidspunkt

Tirsdag 11.02.2020, kl. 1830

 

Navn

Verv

Innkalt

Tilstede

Thomas Rømma

Leder

x

x

Siv Fremo

 

x

x

Elin A. Nissestad

 

x

x

Trude Hvalryg

 

x

 

Kim Maurits Botnan

Varamedlem

x

x

Lise Fallan

 

x

x

 

Sak

 

Ansvar

#01

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Godkjent.

Alle

#02

Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte

 

Godkjent.

Alle

#03

Konstitusjon av nytt styre

 

Leder: Thomas Rømma

Sekretær: Lise Fallan

Webansvarlig: Siv Fremo

Kasserer: Elin A. Nissestad

Styremedlem: Trude Hvalrygg

Varamedlem: Kim Maurits Botnan

 

Alle

#04

Økonomi

 

- Oppfølging av medlemskontigent

Påminnelse til alle som ikke har betalt, pr. e-post

Oppdatering av medlemslister

 

 

 

 

L

#05

Gjeterhundprøver 2020

 

- Trøndercup (klasse 3)

- Fylkesmesterskap (klasse 1, 2 og 3)

- Kveldsprøver (Klasse 1, evt. 2)

- Håpets Dag (Flå og Klæbu Sau og Geit)

 

Frist for innmelding av prøver til NSG, 15. April.

 

Det må sendes ut e-post til lokallagene, om arrangering av prøver. Svarfrist 31.03.2020. Skriv litt informasjon om at prøven kan flyttes etter strykes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

#06

NM-Uttak 2020

 

Trøndercup, Fylkesmesterskap = 4 prøver (3 beste gjelder).

Norgesserie (før NM) = 4 prøver (2 beste gjelder)

 

Deltakere vil bli rangert i henhold til Norgesseriens poengskala.

 

Utforme et infoskriv, sendes til NSG, legges ut på hjemmeside og på facebook.

 

 

 

L

#07

Gjeterstaven

 

Ny kommer i månedsskifte februar/mars.

Kåre Ola Botnan er nestemann.

 

 

S

#08

Diplom for godkjent gjeterhundprøve

 

Nye hunder med godkjent bruksprøver, må meldes inn til styret (kopi av dømmeskjema legges ved). Diplom deles da ut på Årsmøte. (Hundens første bruksprøve).

 

Alle

#09

Liste over gjeterhundkontakter i lokallagene.

 

Sak til årsmøte i Sør-Trøndelag Sau og Geit, opplever utfordring med kommunikasjon ut til lokallagene. Ønske om tilsendt liste over gjeterhundkontakter rundt om i fylket – slik at informasjon fra Sør-Trøndelag Gjeterhundlag kan sendes direkte dit.

 

L + T

#10

Søknad om tilskudd for å arrangere kurs etc.

 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/tilskudd-priser-og-stipend/tilskudd/

 

http://www.landbrukstenester.no/bygdefolkets-studieforbund-studieforbundet-naering-og-samfunn/

 

https://www.naeringogsamfunn.no/

 

T

#11

Annet

 

- Endring av vedtekter

 

- Samordnet registermelding til Brønnøysund vedr. nytt styret.

 

- Send inn nytt styret til NSG

 

- Legg ut nytt styret på hjemmesiden vår.

 

- Referat etc. legges direkte ut på facebook som bilde- eller pdf fil. Så slipper vi at det går via så mange ledd.

 

- Brev til Gjeterhundrådet, vedrørende minstekvoter til 2 plasser pr fylket. Må sendes innen onsdag 19/3.

 

- Temakveld – Hund i Arbeid. Har ikke fått minnepenn.

 

- Kurs til sommeren, i regi av Sør-Trøndelag Gjeterhundlag? Med lokale instruktører. Fokus på arbeidshund, klasse 1-nivå.

 

- Aktuelt å bytte bank? Bør velge en stor bank, med filialer rundt om i landet. Forslag om Sparebanken SMN.

 

- Weekendkurs, må jobbe med å finne arrangør. Dette må informeres om i skriv ut til lokallagene. Aktuelt at dette arrangeres av Sør-Trøndelag Gjeterhundlag?

 

- Instruktørsamling. Bør prøve å få til dette før weekendkurset.

 

- Det ble diskutert kurs, om det vil være aktuelt å kjøre egne kurs for «grasrota» og klasse 1/ klasse 2 hunder, og egne kurs for klasse 3. Ingenting ble avgjort. Kurs som kjøres i regi av laget vil være åpne for alle. Et alternativ er at de som ønsker særegne klasse 3-kurs går sammen, og arrangerer dette selv.

 

- Neste styremøte. Lørdag 04.04.2020. Sted ikke avklart.

 

 

 

 

L + T

 

L

L

S

 

L

 

 

L + T

 

 

T

 

Alle

 

 

E

 

 

Alle