Møtereferat

Styremøte 12.03.2019

Deltakere: Thomas Rømma, Siv Fremo, Hans Ivar Stene, Terje Pedersen og Lise Fallan

 1. Konstitusjon av styret
 • Leder: Thomas Rømma
 • Sekretær: Lise Fallan
 • Kasserer: Terje Pedersen
 • Styremedlem: Siv Fremo
 • Styremedlem: Sissel Kvam Ulvin
 • Varamedlem: Hans Ivar Stene
 1. Godkjenning av møtereferat fra årsmøte 05.03.2019 og budsjett 2019

Møtereferat og budsjett godkjent.

 1. Oppfølging av medlemskontigent
 • Giro sendes ut til alle nye og gamle medlemmer
 • STGL oppretter Vipps-konto
 1. Instruktører

Ingvald Haugen innmeldt som ny instruktør til NSG

 1. Valg av instruktøransvarlig

Trude Hvalrygg blir ny instruktøransvarlig, i samarbeid med styret

 1. Gjeterhundprøver i 2019
 • Trøndercup klasse 3, Klæbu: Sør-Trøndelag Gjeterhundlag
 • Norgesserie: Sør-Trøndelag Gjeterhundlag
 • Fylkesmesterskap: Sør-Trøndelag Gjeterhundlag
 • Klasse 1 og Klasse 2: Budal Singsås Sau og Geit
 • Håpets dag, klasse 1, 2 og 3: Flå Klæbu Sau og Geit
 • Trøndercup klasse 3, Selbu (?): Sør-Trøndelag Gjeterhundlag i samarbeid med Selbu Sau og Geit?
 • Klasse 1: Sør-Trøndelag Gjeterhundlag
 • Andre som kan være aktuelle, og blir forespurt: Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal.

Frist for innmelding til NSG, 15. April

 

 1. NM Uttak 2019
 • Norgesserie Sør-Trøndelag (Norgesseriepoeng)
 • Norgesserie Sør-Trøndelag (Norgesseriepoeng)
 • Fylkesmesterskap Sør-Trøndelag (Plasspoenberegning, f.eks ved 10 deltakere, vil 1. plass få 10 poeng, 2. plass vil få 9 poeng, 3. plass vil få 8 poeng etc.

Frist for innmelding til NSG, 15. April

 1. Gjeterstaven

Må videreføres

 1. Diplom for godkjent gjeterhundprøve

Det lages tre utkast, som skal gjennomgås på neste styremøte

 1. Sør-Trøndelag Gjeterhundlag, logo

Vi prøver å lete frem gammel logo

 1. Kommunikasjon mellom fylkeslagene

Det blir utformet et skriv, som sendes ut til alle lokallagene i løpet av denne uken.

 1. Annet
 • Hjemmeside

Det vil bli tatt en gjennomgang av hjemmesiden på nsg, når vi får tilgang.

 • Informasjon / presentasjon av nytt styre

Kort informasjon legges ut på hjemmesiden i løpet av kort tid.

 • Neste møte

9. April 2019, tid og sted ikke avklart.