Styremøte 16.02.2016, Sandmoen kro

Tilstede: Kjell Olav Hoel, Elin Nissestad, Sissel Kvam Ulvin, Kristin D. Skjerve og Svein-Helge Herrmann

Forfall grunnet sykdom: Nina Sand

Saksliste:

1/16 Konstituering av styret.

Leder Svein-Helge Herrmann

Nestleder Kjell Olav Hoel

Sekretær Sissel Kvam Ulvin

Kasserer Elin Nissestad

Styremedlem Nina Sand

Vara Kristin D. Skjerve

2/16 Oppsummering årsmøte.

Gjennomgang av referat og kommentar til de som ikke var med på årsmøte.

3/16 Hjemmesiden

Elin og Sissel tar ansvar for hjemmesiden. De skal gjøre siden litt mer brukervennlig, slik at all ny informasjon kommer i hovedmenyen, men samtidig ligger under fanene til venstre på skjermen. Hjemmesiden er også avhengig av innsendt stoff fra medlemmene. Alle oppfordres til å bidra til at vi får en aktiv side. Kjell Olav følger opp gjeterstaven.

Fotokonkurranse: Vi oppfordrer alle til å sende oss bilder med gjeterhund relatert motiv. De innsendte bildene blir lagt ut på hjemmesiden, og ut fra de innsendte bildene kåres årets bilde. Premie for årets bilde deles ut på årsmøte

4/16 Informasjon strategi

Etter ønske fra årsmøte skal vi sette fokus på informasjon ut til medlemmene. Vi forsøker å få til kvartalsvis informasjonsskriv som legges ut på hjemmesiden og sende på e-post til medlemmene.

 5/16 Aktivitetsplan

Følge opp årsplanen. Gjøre mest mulig klart innen 1. april.

6/16 Møteplan

Fysisk møte på weekendkurset og FM

Skype, e-post mellom disse

Medlemsmøte på weekendkurset og evt. til høsten (avhengig av tema).

7/16 NM 2017 NM 2017

søknaden blir vel avgjort om ikke så alt for lenge. Vi planlegger som om vi blir tildelt arrangementet, slik at vi er litt i forkant med personell med mer. Noen sentrale roller begynner vi å få på plass, men det er fortsatt behov for flere. Det vil bli sendt ut en oppfordring til alle medlemmer av NSG om å hjelpe til.

Leder Sekretæriat: Elin Nissestad

Dommersekretærer: Sissel K Ulvin

Leder utsetting Jan Egil Tillereggen

Utsettere: Kjell Olav Hoel

Leder registrering: Kristin D. Skjerve