Deltakere

Verv

Innkalt

Møtt

Thomas Rømma

Leder

X

X

Siv Fremo

Styremedlem

X

X

Lise Fallan

Sekretær

X

X

Trude Hvalryg

Styremedlem

X

X

Elin Nissestad

Kasserer

X

X

Kim M. Botnan

Varamedlem

X

 

 

 

#

Beskrivelse

Ansvar

1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

 

2

Gjennomgang av møtereferat fra forrige styremøte

Gjennomgått

 

3

Gjeterhundprøver 2020

- Fylkesmesterskap avholdes samme helg som Norgesserieprøve i Oppland.

- Fylkesmesterskap vil bli avholdt sammen med Nord-Trøndelag Gjeterhundlag i år. Klasse 1 og 2 i Nord-Trøndelag, 03.10. Klasse 3 i Klæbu, 11.10.

- Trøndecup kjøres etter FM klasse 3 i Klæbu, 11.10.

- Sør-Trøndelag fikk tildelt Norgesserie-finale, avholdes i Klæbu 31.10 – 01.11. Mye som skal på plass før et slikt arrangement, styret avholder eget møte vedrørende dette. (Premier, telt, matservering, livestreaming, sekreteriat, etc.) Det må opprettes et facebookarrangement for deltakere hvor informasjon blir lagt ut. Mulighet for bistand fra hundelinja på Øya vgs?

- Håpets Dag, som arrangeres av Flå og Klæbu Sau og Geit. Siv undersøker med lokallaget om når. Aktuelle datoer er 10.10 7.11 og 8.11.

- Liten interesse for å arrangere prøver i Sør-Trøndelag i år.

 

4

Gjeterstaven

- Sendt videre til Kristine Busk Lundereng.

- Ønskerlig med bilder sammen med teksten.

 

5

Covid 19

- Venter på oppdatert veileder fra NSG.

 

6

Annet

* Teorikveld

- Trude og Ingvald har avholdt temadag i Ålen, gode tilbakemeldinger.

- Elin undersøker interesse for dette i Selbu.

- Utforme informasjon som sendes til lokallagene, om det er interesse for en temakveld på nyåret.

 

* Veiledende priser for instruktører

- Dette lå på NSG sine sider tidligere.

- Lokale instruktører bør samkjøres.

 

* Weekendkurs

- Legg føringer og rutiner for weekendkurs, priser etc.

 

* Gjeterhundkurs i løpet av vinteren

- Kurs med lokale instruktører

- Trude avholder kurs i Oppdal førstkommende helg.

 

* Oppdatere hjemmeside med referat

 

 

 

Referent

Lise Fallan