Møte nr.:

# 06 / 2019

Beskrivelse

av møtet:

Styremøte

 

Deltakere:

Verv:

Inits.

Møtt:

Distribusjon:

Telefon:

Thomas Rømma

Leder

TR

x

 

 

Siv Fremo

Styremedlem

SF

x

 

 

Hans Ivar Stene

Varamedlem

HIS

 

 

 

Terje Pedersen

Kasserer

TP

x

 

 

Sissel Kvam Ulvin

Styremedlem

SKU

 

 

 

Lise Fallan

Sekretær

LF

x

 

 

Eivind Mjøen

 

EM

 

 

 

Trude Hvalryg

 

TH

 

 

 

 

#

Beskrivelse:

Ansvar:

Frist:

1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

 

 

 

2

Økonomi og oppfølging av medlemskontigent

 • Medlemsliste oppdatert pr. 19.11.2019
 • 28 betalende medlemmer pr. 19.11.2019.
 • Gjeterhundlaget velger å benytte løsningen «Vipps Go», slik at vi kan legge inn varer og medlemskontigent.
 • Dette har vært et bra år, med et greit overskudd.

 

 

 

3

Gjeterstaven

Gjeterstaven går nå videre til Siv Fremo, legges ut på hjemmesiden i månedsskifte.

 

SF

 

4

Instruktørsamling

 • Laget og instruktørkontakt jobber videre med å få til en felles samling for instruktører i fylket.
 • Retningslinjer for instruktører, weekendkurs etc. diskuteres på samlingen.

 

 

 

5

Aktiviteter i 2019

 • Det er avholdt til sammen seks styremøter
 • Gjennomført et godt antall med prøver, burde absolutt vært flere klasse 1-prøver
 • Godt oppmøte på prøver, både lokale og flere som har kommet langveis fra.
 • Vi håper på å få til et kurs før jul.

 

 

 

 

6

Mulig samarbeid med Nord-Trøndelag Gjeterhundlag

 • Laget ønsker å få til et møte sammen med Nord-Trøndelag Gjeterhundlag om et mulig samarbeid.
 • Et mulig samarbeid om Norgesserie, evt. andre prøver i fremtiden.
 • Avholde et felles kurs?

 

Mer informasjon kommer.

 

 

 

7

Aktiviteter 2020

 • Planlagt kurs i Klæbu februar / mars
 • Planlagt to kurs i Gauldal

 

 

 

8

Innkommende saker

 • Ønskelig med teorikurs for gjeterhund. «Fra 8 uker til 1 år». Interesse for dette?

 

 

 

9

Annet

 • Hvilket fokus skal de ulike kursene ha?
 • Undersøke priser på strykemerker, logo.
 • Planlegging av årsmøte. Hvor og når.
 • Valgkomiteen må finne to nye til styret
 • Det ble diskutert på styremøte, vedrørende godtgjørelse til styremedlemmene – det ble enstemmig vedtatt at godtgjørelse ikke utbetales for 2019.

 

 

 

Kommentarer:

 

 

 

 

 

Neste møte:

 

Referent:

Lise Fallan