MØTEREFERAT

STYREMØTE 9.04.2019

Deltakere: Thomas Rømma, Siv Fremo, Lise Fallan, Sissel Kvam Ulvin

1 Godkjenning av saksliste

 • Godkjent

2 Oppfølging av medlemskontigent

 • Medlemsliste oppdatert opp mot kontoutskrift

3 Økonomi

 • Det er pr. 19.03.2019 21 betalende medlemmer, kontra 63 betalende medlemmer i 2018.
 • Giro er delt på facebooksiden vår, med lite respons.
 • Giro sendes ut til alle som ikke har betalt, nå i April.
 • Styret jobber med å ordne Vipps for laget.

4 NM Uttak

 • Ulike løsninger ble diskutert, etter kommentarer på facebook.
 • Det har ikke kommet inn som sak til styret, slik at avgjørelsen som ble tatt på forrige styremøte fortsatt står.
 • De to beste prøvene gjelder som uttak.

5 Gjeterstaven

 • Ok, kommet i gang.
 • Nestemann på lista har fått forespørsel, legges ut i månedsskifte April / Mai.

6 Diplom for godkjent gjenterhundprøve

 • Det har blitt utformet to forslag, styret ble enige om alternativ 1. Vi jobber videre med dette.

7 Logo

 • Det ble lagt frem fire forslag. Styret ble enige om noen få justeringer, nytt forslag legges frem på neste møte.

Endelige forslag legges ut på facebooksiden vår, slik at medlemmene kan stemme frem det beste alternativet.

 Gjeterhundprøver 2019

 • Mangel på arrangører av gjeterhundprøver i vårt fylke.
 • Styret la ut et facebook-innlegg som vi håper det kommer litt tilbakemelding på.
 • Frist for innmelding av prøver 15. April 2019.
 • Liste over prøver i Sør- og Nord-Trøndelag nederst.

9 Kommunikasjon mellom lagene

 • Vi opplever at ikke alle medlemmer rundt om i lokallagene får den informasjonen som sendes ut fra STGL.

10 Annet

 • STGL ønsker å lage litt «blest» rundt Norgesserien. Det vil komme ut mer informasjon vedrørende dette på et senere tidspunkt. Sponsorer ønskes.
 • Vi har vært så heldige å få medlemsrabatt hos Trines Hundesalong på Nidarvoll og Sara’s utsalg for poter på Oppdal:

Alle varer: 5 % rabatt

Kjøp av minimum 3 sekker Kingsmoore: 10 % rabatt

Kjøp av minimum 12 sekker Kingsmoore: 20 % rabatt

Kjøp av minimum 24 sekker Kingsmoore: 25 % rabatt

 • Hjemmeside. Få til en ryddig oversikt over prøver i Sør- og Nord-Trøndelag, samt andre store prøver i landet rundt. Oppdateres med poengoversikt. Gamle kurs legges på historikk. Fellestreninger må legges ut. Link mellom facebook og hjemmeside.
 • Weekendkurs arrangert av Ålen Sau og Geit / Ålen Gjeterhundnemd, 21-23 Juni, Hessjøen i Hessdalen.

Gratulerer til Thomas Rømma som godkjent intruktør, etter kurs med Egil Syversbråten (22-24 mars). Meldt inn til NSG.

 

 

Neste møte: 21. Mai 2019

 

Sør Trøndelag

Tid

Sted

Klasse

Arrangør

25. August

Hitra/Frøya

1

Hitra og Frøya Gjeterhundlag

31. August

Oppdal

1 + 2

Oppdal Gjeterhundlag

??. September

Rennebu

1 + 2 + 3

Rennebu Gjeterhundlag

28. September

Klæbu

3 (Norgesserie)

Sør-Trøndelag Gjeterhundlag

29. September

Klæbu

3 (Norgesserie)

Sør-Trøndelag Gjeterhundlag

05. Oktober

Klæbu

1 + 2 + 3 (Fylkesmesterskap)

Sør-Trøndelag Gjeterhundlag

06. Oktober

Klæbu

3 (Trøndercup)

Sør-Trøndelag Gjeterhundlag

27. Oktober

 

1 + 2 + 3 (Håpets dag)

Flå og Klæbu Sau og Geit

 

 

1 + 2

Budal og Singsås Sau og Geit

 

 

1

Sør-Trøndelag Sau og Geit

 

Nord Trøndelag

Tid

Sted

Klasse

Arrangør

19. Juni

Åsmoen

1

Verdal og Levanger Gjeterhundlag

27. Juni

Meråker

1 + 2

Stjørdal og Meråker Gjeterhundlag

03. Juli

Malm

1 + 2

Verran Gjeterhundlag

10. Juli

Bergan

1 + 2

Verdal og Levanger Gjeterhundlag

17. August

Meråker

3

Stjørdal og Meråker Gjeterhundlag

21. August

Malm

1 + 2

Verran Gjeterhundlag

??. August

Verdal

1 + 2 + 3

Verdal og Levanger Gjeterhundlag

05. Oktober

 

1 + 2 + 3 (Fylkesmesterskap)

Nord-Trøndelag Gjeterhundlag

??. Oktober

Skogn

Unghundprøve

Verdal og Levanger Gjeterhundlag

 

 

1

Namdalen Gjeterhundlag

 

 

1

Namdalen Gjeterhundlag