"Dette innebærer at rovviltkontaktene i SNO skal varsle beitelagsleder i skadeområdet, samt beitelagsledere i tilgrensende områder ved skade på sau og lam som skyldes bjørn eller ulv. Hvis slik skade oppstår i nærheten av fylkesgrense , skal kommunal landbruksforvaltning i tilstøtende kommune i nabofylket varsles.

Videre skal beitelagsleder i skadeområdet varsles  når jerv , gaupe eller kongeørn er skadevolder. I slike tilfeller må rovviltkontakt og dyreeier bli enige om hvem som skal varsle beitelagsleder.

Hvis skaden skjer i dyreeiers beitelagsområde , kan det være like naturlig at dyreeier varsler sin beitelagsleder. Hvis skaden skjer i et annet beitelag sitt område , kan det være mest naturlig at det er rovviltkontakten som finner fram til hvem som er beitelagsleder og får varslet denne. "