Møte med beitelagene 21.3.2013

Sak 1. Magnar Skjerve ble valgt til møteleder, Marianne Dolpen til sekretær for RSG og Sveinung Lygre for beitelagene.

Sak 2. Kort gjennomgang av beitesesongen 2012.

 Ilfjellet/Klevgårdene: Lagene har slått seg sammen. Problemer med manglende gjerding, og at sauebønder i nabokommunene har slutta. Avslag og avkorting på rovdyrerstatning.

 Grindal: Lite tap, men har mista en del medlemmer.

 Ramsfjell: Bortsett fra uro og splittelse i ei besetning har sesongen vært ganske grei. Mistanke om noe ørneskader i begynnelsen av sommeren.

 Nerskogen: Små tap, som sannsynligvis skyldes jervuttak i Oppdal.

 Rennebuskogen: Stort tap i ei besetning, men ukjent årsak. Arbeid på gang for å sette opp sperregjerde.

 Innset Vest: Noen besetninger hadde stort tap av sau. Mistanke om rovdyr. En god del dyr måtte sankes på Oppdalssida. Et lam dokumentert tatt av kongeørn. De fleste Findmysheep-bjøllene fungerte dårlig, men de som virket ga nyttig informasjon. Avslag og avkorting på erstatning.

 Rennebu Øst: Rolig beitesesong. En bruker med høyt lammetap. Problemer med manglende gjerdehold.

Sak 3. Saudag i fjellet arrangeres av Rennebuskogen i 2013.

Sak 4. Frode Havdal fra Rennebuskogen beitelag ble valgt til leder for beitelagene for et år. Anita B. Gunnes ble valgt til vara.

Sak 5. Eventuelt:

 Beiteplanen er i sluttfasen og vil bli ferdig mai/juni, ifølge Evy Ann Ulfsnes.

 Næringa ble oppfordret til å komme med forslag til tema for landbruksmøter, kurs og liknende.

Sak 6. Rennebu Kommune har fått 240 000,- i FKT-midler, som skal brukes til innkjøp av radiobjøller/lammenoder. Det ble enighet om å bruke 50% til innkjøp av flere Findmysheep-bjøller, og de resterende 50% på Telespor radiobjøller og lammenoder. Det ble enighet om at besetninger med høyest tap får tilbudet først, og at bjøllene bør brukes i få besetninger.