Referat fra styremøte 21/3 2013

Disse møtte: Magnar Skjerve, Alf Erik Lånke, Frode Mærk, Sissel K. Ulvin og Marianne Dolpen. Forfall: Henrik Kvendbø

Sak 1. Vårmøte. Det blir fjøsbesøk hos Sissel K. Ulvin 17. april kl 20. Kaffe på Kafe Hyggen etterpå.

Sak 2. Sendt høringssinnspill angående ny RV3.

Sak 3. Så vidt kommet i gang med hjemmesida, og skal prøve å legge ut stoff med jevne mellomrom.