Dark Overlay

Lokallagsstyre Selbu Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
John Renå Leder 975 55 899
Tor Jomar Marstad Varamedlem
Håvard Kjøsnes Varamedlem 950 81 458
Lillian Marstad Styremedlem 482 51 461
Hans Ivar Stene Nestleder 915 15 159
Anne Lise Valle Sekretær 416 39 902

Filtrer artikler

Kontaktinfo

Selbuvegen 2190
7580 SELBU