NB! Kun klasse 3. Dobbelthenting blir vurdert på den ene prøven, hvis det det er nok sau. Som vanlig er dette en dugnadsprøve der deltakerne hjelper til ved behov og startavgifta blir kostnader delt på antall starter. Påmeldingstopp hvis flere enn 12 starter per prøve (totalt 24 starter).