Da har Singsås gjeterhundnemd tatt på seg å arrangere weekendkurs den 23-24 Juni.

Kurset vil finne sted i Synnerdalen i Budal.

Mer informasjon kommer seinere.