Weekendkurs ved Hessjøen i Ålen 21-23 juni 2019.

Ålen Gjeterhundnemd og STGL inviterer til årets weekendkurs.

Vi tilbyr trening og veiledning på alle nivå.

Det vil være instuktører fra Sør Trøndelag Gjeterhundlag.

Program:

Fredag kl. 20:00. Blir det en liten teoridel ang. gjeterhund i arbeid og sosialt samvær. Tildeling av baner

Lørdag kl. 09:00. Begynner med treningen. Matpause kl. 12:00 og vi vil fortsette med trening fra kl. 13:00 til kl. 17:00

Søndag kl. 10:00. Starter vi på igjen med trening. Matpause kl. 12:00. Fortsetter deretter treningen fra kl. 13:00 til 17:00

 

Teori/nybegynner gruppe:  

Vi setter opp en teori/nybegynner gruppe. Hvis det er nok interesserte.

 For dem som har valp eller tenker på å skaffe seg gjeterhund.

 

Veibeskrivelse:

Blir skiltet fra Fv. 30, Hessdalskrysset i Ålen.

Hessjøen er en seterdal innerst i Hessdalen, det er bomvei. Kan betales med Vipps eller kontanter.

 

Camping/overnatting.

Det vil bli etablert en plass for Campingvogner/bobiler/telt. Det er ikke strøm.

 

Mat.

Det vil bli servert kaffe alle dager.

Vi vil selge middag/grillmat lørdag etter endt trening. (her må vi ha ca. antall/ påmelding)

All annen mat må ordnes selv.

 

Påmelding

Lars Lundereng, mob.: 90621516

Oppgi hvilket nivå hunden er på.

 

Pris medlem NSG og STGL:         1200,-

Pris ikke medlem:                         1500,-               

Pris teorigruppe:                             300,- 

 

 

Betales til konto: 4355 16 03181

                                                               Vipps: 564590  (Gjeterhund Ålen sau og geit)             

 

Påmeldingsfrist 10.06.19                                                                     Betalingsfrist: 20.06.19

(Gjelder også for grillmat lørdag)

 

 

Med vennlig hilsen

Sør- Trøndelag Gjeterhundlag og Ålen sau og geit.