Sted

Skype

Tidspunkt

Torsdag 02.04.2020, kl. 1930

 

Navn

Verv

Innkalt

Tilstede

Thomas Rømma

Leder

x

x

Siv Fremo

Webansvarlig

x

x

Elin A. Nissestad

Kasserer

x

x

Trude Hvalryg

Styremedlem

x

x

Kim Maurits Botnan

Varamedlem

x

 

Lise Fallan

Sekretær

x

x

 

Sak

 

Ansvar

#01

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Godkjent.

Alle

#02

Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte

 

Godkjent.

Alle

#03

Økonomi

 

- Oppfølging av medlemskontigent.

51 betalende medlemmer. (44 påminnelser sendt ut).

 

 

 

L & E

#04

Gjeterhundprøver 2020

 

Ingen innmeldte prøver fra lokallagene. Det blir sendt ut påminnelse.

 

Det ble diskutert klasse 2 vs. klasse 3. En klasse 2-prøve må ikke settes opp slik at den blir like vanskelig som en klasse 3. Det bør være kortere hent, og kortere kryss.

 

 

Alle

 

 

 

#05

NM-Uttak 2020

 

Trøndercup, Fylkesmesterskap = 4 prøver (3 beste gjelder).

Norgesserie (før NM) = 4 prøver (2 beste gjelder)

 

Deltakere vil bli rangert i henhold til Norgesseriens poengskala.

 

 

 

 

#06

Gjeterstaven

 

Gjeterstaven sendes videre til Stein Magne Lauritzen.  

 

 

S

#07

Liste over gjeterhundkontakter i lokallagene.

 

Sak til årsmøte i Sør-Trøndelag Sau og Geit, opplever utfordring med kommunikasjon ut til lokallagene. Ønske om tilsendt liste over gjeterhundkontakter rundt om i fylket – slik at informasjon fra Sør-Trøndelag Gjeterhundlag kan sendes direkte dit.

 

Etterlyst tilbakemelding fra hovedlaget.

L + T

#08

Søknad om tilskudd for å arrangere kurs etc.

 

Laget må ha en aktivitetsplan klar før søknad sendes inn. Har fått kontaktperson hos «Landbrukskontoret» som skal hjelpe oss til neste år.

T

#09

Instruktører

- Bør være krav til å være aktiv (f.eks. avholdt kurs i løpet av de siste 3-5 år).

- Aktuelt med ulike graderinger på instruktører. Dette må i så fall komme fra NSG sentralt.

- Utfordringer med å skaffe instruktører til weekendkurs, kan ikke kreve at de skal stille på dugnad dersom de ikke har fått sponset utdanning/etterutdanning de siste 5 årene.

 

 

#10

Weekendkurs

 

- Oppdal ønsker å avholde weekendkurs.

- Retningslinjer for weekendkurset må på plass før neste årsmøte. Instruktører, økonomi etc. Ryddigere for hovedlaget og lokallaget som skal arrangere.

- Tidspunkt må på plass, hovedlaget sender ut forespørsel til instruktørene når dette er klart.

 

#11

Annet

 

- Endring av vedtekter

 

- Temakveld – Hund i Arbeid. Minnepenn mottatt. Styret avtaler eget møte for å gjennomgå denne, og evt. lage et «opplegg» for temakveld.

 

- Kurs til sommeren, i regi av Sør-Trøndelag Gjeterhundlag? Med lokale instruktører. Fokus på arbeidshund, klasse 1-nivå.

 

- Instruktørsamling. Bør prøve å få til dette før weekendkurset.

 

- Det ble diskutert kurs, om det vil være aktuelt å kjøre egne kurs for «grasrota» og klasse 1/ klasse 2 hunder, og egne kurs for klasse 3. Ingenting ble avgjort. Kurs som kjøres i regi av laget vil være åpne for alle. Et alternativ er at de som ønsker særegne klasse 3-kurs går sammen, og arrangerer dette selv.

 

- Utdeling av flere premier på årsmøte? F.eks Beste unghund, beste voksen hund etc.

 

- Mottatt bidrag fra Sør-Trøndelag Sau og Geit, kr. 2000 .-

 

- Kurs med Solbakken ble avlyst/utsatt grunnet Covid-19.

 

- Det åpnes for tidlig påmelding på Norgesserie-prøven i Nord-Trøndelag for oss i Sør-Trøndelag.

 

- Unghunder som ønsker å gå Norgesserie-prøve, men ikke har gått godkjent klasse 3 kan søke om dispansasjon.  

 

- Neste styremøte: Torsdag 21/5-2020.