Sør-Trøndelag Gjeterhundlag inviterer til Årsmøte torsdag 10.02.2022, kl.19:00 på Teams.

Dere som ønsker å delta, sender en e-post til lise.fallan@bne.no for påmelding. Oppgi navn og e-postadresse møteinnkallelsen skal sendes til.

Mvh Styret