SAKLISTE:

1.Godkjenn sakliste og innkalling

2. Velg møteleder og sekretær

3. Velg to oppmøtte til å skrive under protokollen

4. Årsmelding 2017

5. Regnskap 2017

6. Fastsette medlemskontigent for 2018

7. Fastsette godtgjøring for leder og styremedlemmer for 2018, etter forslag fra velgkomiteen

8. Arbeidsplan  og budsjett for 2018

9. Valg

- Velg styreleder for ett år, Kjell Olav Hole er på valg.

- Velg en styremedlem for to år, Hege Vagnild er på valg.

- Velg en vara, Torill Hindsværk er på valg.

10. Innkommende saker

- Må være styret i hende senest 1.feb.2018

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må man i tillegg til å ha betalt medlemskontigent til STGL 2017, også være medlem av Norsk Sau og Geit. Jf. vedtektenes §3.

Betalingsinformasjon til medlemskontigent:

Medlemsavgift: kr 300,-

Husstandsmedlem: kr 100,-

Husk å skrive ved betaling: Navn, telefonnummer og adresse

Kontonr: 4260 73 18179

 

MVH

Sør Trøndelag Gjeterhundlag