SAKSLISTE:

 1. Godkjenne saksliste og innkalling
 2. Velge møteleder og – sekretær
 3. Velge to oppmøtte til å skrive under protokollen
 4. Årsmelding 2016
 5. Regnskap 2016
 6. Fastsette medlemskontingent for 2017
 7. Fastsette godtgjøring for leder og styremedlemmer for 2017, etter forslag fra valgkomiteen
 8. Arbeidsplan og budsjett for 2017
 9. Valg
  • Velge styreleder for ett år. Svein-Helge Herrmann er på valg
  • Velge to styremedlemmer for to år. Kjell Olav Hoel og Nina Sand er på valg
  • Velge Styremedlem for et år. Elin Nissestad har bedt om fri pga. en travel jobb situasjon.
  • Velge vara til styret for ett år. Kristin Skjerve er på valg
  • Velge to revisorer for ett år. Ola Slåen og Torgeir Daling er på valg
  • Velge ett medlem av valgkomiteen for tre år. Trude Hvalryg er på valg
 10. Innkomne saker
  • Må være styret i hende senest 16. januar 2017

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må man i tillegg til å ha betalt medlemskontingent til Sør-Trøndelag gjeterhundlag, også være medlem av Norsk Sau og Geit (NSG). Jf. vedtektenes § 3.

 

 

Styret i Sør-Trøndelag Gjeterhundlag