Saksliste for årsmøte

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsmøte
    - Valg av møteleder
    - Valg av møtesekretær
    - Valg av to personer til å underskrive møteprotokoll, sammen med møteleder
3. Årsmelding
4. Økonomi
    - Regnskap 2019
    - Budsjett 2020
    - Andre måter å tjene penger?
5. Arbeidsplan for 2020
- Kurs
- Dommerutdanning for Thomas Rømma
- Instruktørsamling
- Temakveld, Gjeterhund
6. Valg av styre for 2020: 
- Leder: Velges for et år. 
- Styremedlem: Velges for to år.
- Styremedlem: Velges for to år.
- Varamedlem: Velges for et år. 
- Valgkomitéen: Velges for tre år. 
Hans Jørgen Storinnseth (2 år igjen) og Jostein Oldervik (1 år igjen) er ikke på valg. 
- Revisor: Velges for et år. 
- Revisor: Velges for et år. 
Siv Fremo og Lise Fallan er ikke på valg, 1 år igjen. 
- Godtgjørelse til leder og styremedlemmer. 
7. Endring av vedteker for Sør-Trøndelag Gjeterhundlag, punkt 3.
Ida er teksten som følger: «Alle som er interesserte i gjeterhund kan bli medlemmer av laget. Stemmerett har likevel bare de som er medlem i Norsk Sau og Geit (NSG). Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer av STSG.»  
Styret ønsker å endre teksten til: «Alle som er interesserte i gjeterhund kan bli medlemmer av laget. Stemmerett har likevel bare de som er medlem i Norsk Sau og Geit (NSG) og Sør-Trøndelag Gjeterhundlag (STGL). Alle tillitsvalgte i laget må være medlemmer av Sør-Trøndelag Sau og Geit (STSG) og Sør-Trøndelag Gjeterhundlag (STGL). 
7. Innkommende saker
8. Annet
    - Kort referat fra felles møte med Nord-Trøndelag Gjeterhundlag
    - Kort referat fra felles møte med Gjeterhundrådet, og gjeterhundlag fra de andre fylkene
- Instruktørtører
- Dommere