Nytt år, nye muligheter! Vi i styret vedtok på styremøte 24. januar at vi ønsker å benytte oss av NSG's hjemmesideløsning. Siden er under oppbygging og vil bli oppdatert fortløpende. Medlemmer må gjerne bidra med stoff, artikler om ting som har skjedd rundt i fylket og bilder.

MVH
Styret