Det er fortsatt mulig å leie radiobjeller gjennom Radiobjøllelag Trøndelag Sør for sesongen 2021. 

Dersom du er medlem av organisert beitebruk og er interessert i å leie radiobjeller denne sesongen, ta kontakt med daglig leder i Radiobjellelaget: Bernt S Mjøen, tlf. 47941894, bernt.mjoen@oppdal.com