Fylkesårsmøte i STSG for 2013 blir den 1. og 2. mars 2014, på Quality Airport Hotel Værnes. NTSG har også fylkesårsmøte sitt på samme tid og sted. Det vil bli felles fagprogram, også den sosiale delen blir felles.

Endelig program og årsmøtepapirer blir utsendt senere.