Brit Eldrid har vært Fylkesagronom for husdyr i mange år. Men sauen har tydelig vært hennes hjerte nærmest. Selv om hun gjennom jobben sin noen ganger har hatt et annet ståsted og et annet syn enn vi i næringa har hatt, så har hun forsøkt å snu det til sauens beste. Hun har vært medlem av NSG i en årrekke, vært aktiv i gjeterhundmiljøet, og hun har også vært kåringsdommer for Pelssau i mange år. De siste åra har hun hjulpet oss i næringa med bruken av FKT - midler, og ikke minst i arbeidet med å få kommunene til å få utarbeidet beitebruksplaner. Mange i næringa kommer nok til å merke det når hun i april går over i pensjonistenes rekker.