Det er utrolig tøft å reise seg mot maktapparatet. Innsatsen til Ola betyr utrolig mye for mange, og er helt avgjørende for å få endret erstatningspraksisen. Vi er svært takknemlig over at Ola tok denne kampen for alle bønder i Norge. Det sier Ståle Støen, leder i Hedemark Bonde- og småbrukarlag til avisa OPP. Ståle Støen tok turen over fjellet fra Folldal med blomster både fra bønder og ordføreren i bygda. Under kan du lese artikler fra Krokann saka i nettavisa til OPP.

- Knusende seier for Krokann, Opp avisa 04.11.2013

- Takker Krokann for kampen, Opp avisa 05.11.2013

Fylkesleder i Sør - Trøndelag sau og geit, Kjell Erik Berntsen sier til lokalavisa Opdalingen at dette har tatt alt for lang tid, etter at fem år har gått siden tapene i Krokanns besetning. Han roser for øvrig Krokann for å ha stått i front for kampen. Å ta ut en sak mot staten krever litt. Da blir en liten, fastslår Berntsen. Selv med gode støttespillere som Norsk sau og geit, Norges bondelag og Norges bonde- og småbrukarlag i ryggen. Derfor gir han all honnør til Ola Krokann som tok på seg den belastningen det er. Han har gjort en kjempejobb. Under kan du lese diverse artikler fra Krokann saka i nettavisa til Opdalingen.

- Ola Krokann vant over staten, Opdalingen 04.11.2013.

- Staten bekrefter anke, Opdalingen 04.02.2013.

- Krokann vant rettsaken, Opdalingen 03.01.2013.

- Et stort økonomisk spill, Opdalingen 27.11.2012.

- Erstatningene oppleves urettferdig, Opdalingen 27.11.2012.

- Bondekamp til retten, Opdalingen 26.07.2012.

 

En stor TAKK Ola for den jobben du har gjort for saubønder i Norge, hilsen styret i Sør - Trøndelag sau og geit.