Presentasjonene til Frank Røym fra Sør - trøndelag Bondelag finner du her... og Knut Sjøvold fra Sør - Trøndelag Bonde og småbrukerlag her... . I tillegg hadde vi en orientering fra Norsk Sau og Geit ved Ole Edvin Heggvold og fylkeslaget ved Ola Krokann.

Fra venstre Frank Røym, Ole Edvin Heggvold, Ola Krokann og Knut Sjøvold.