FKT prosjektet 2011 - 2014. Fokus på Forebyggende og Konfliktdempende Tiltak (FKT) i rovviltområder ved Øivind Løken, prosjektleder FKT - prosjektet

Erfaringer med bruk av radiobjeller ved Brit Eldrid Barstad, Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Organisering av regionalt skadefellingslag for bjørn i Sør - Trøndelag ved Geir Morten Granmo, Holtålen. Prosjektleder for  Bjørneprosjekte

Virkninger av nytt rovviltforlik ved Marit Gystøl, Direktoratet for naturforvaltning

Status for rovviltbestandene ved Kjell Vidar Seljevoll, Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Mattilsynets arbeid for dyrevelferd på beite ved seniorrådgiver Jostein Dragset, Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal