Rapport om bruk av radiobjøller i Oppdal beitesesongen 2011.